Organisaties zien zich geconfronteerd met grote veranderingen waarbij de posities van hun medewerkers in het geding zijn. Bijvoorbeeld inkrimping van bedrijfsactiviteiten waardoor reorganisaties noodzakelijk zijn of frictie tussen competenties van medewerkers en dat wat de markt vraagt. Ook kan een evenwichtige leeftijdopbouw van het personeelsbestand vereisen dat “lagere” functies worden vervuld door oudere managers.

Mobiliteitszorg Nederland biedt een geïntegreerd antwoord op dergelijke complexe mobiliteitsvraagstukken, waarbij arbeidsrechtelijke, financiële, fiscale en HR-deskundigheid volledig op elkaar zijn afgestemd. Deze deskundigheden worden ingebracht door organisaties met stevige reputaties op hun expertise: Randstad HR-solutions, Meeus en arbeidsjuristen Nederland.
Wijzig cookie instellingen het mobiliteitsvraagstuk werkwijze aanpak Algemene Informatie Contact